Bài viết Forex

Cách các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng dữ liệu ISM

Đường cong kỳ hạn của giao dịch ngoại hối được điều khiển bởi lãi suất và những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hướng của tỷ giá hối đoái. Nhiều nhà giao dịch sử dụng dữ liệu ISM để dự đoán giá tiền tệ. Khi con số trên 50, nền kinh tế đang mở rộng. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng lãi suất, điều này sẽ làm tăng giá của một loại tiền tệ cụ thể. Khi nó giảm xuống dưới 50, nền kinh tế đang co lại và sẽ suy yếu, làm cho đồng tiền kém hấp dẫn hơn. Các chỉ số ISM được theo dõi thông qua lịch kinh tế và nguồn tin tức uy tín.

Trong giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng dữ liệu ISM để đánh giá xu hướng tương lai của thị trường tiền tệ. Con số ISM cao cho thấy nền kinh tế đang mở rộng, trong khi con số thấp cho thấy nền kinh tế hợp đồng. Các nhà giao dịch có thể mua Euro hoặc bán đô la tùy thuộc vào xu hướng trong dữ liệu ISM. Nếu báo cáo của ISM chỉ ra rằng nền kinh tế đang thu hẹp, họ sẽ bán đồng đô la và mua Euro. Ngược lại, chỉ số ISM thấp có nghĩa là nền kinh tế yếu.

Khi xem dữ liệu ISM, cần nhớ rằng các nhà giao dịch ngoại hối so sánh dữ liệu lịch sử với số liệu ước tính của các nhà kinh tế. Khi Hoa Kỳ cao hơn so với số của Nhật Bản, USD sẽ tăng giá trị. Điều này cũng đúng đối với Nhật Bản, nơi số ISM thấp cho thấy một nền kinh tế hợp đồng. Nếu ISM bằng với ISM của Nhật Bản, các nhà giao dịch có thể muốn bán đồng đô la và mua Euro, và ngược lại.

Chỉ số Sản xuất ISM là một trong những chỉ số quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Nó được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng lúc 10 giờ sáng. Giờ EST. Bởi vì nó được phát hành vào đầu tháng, ISM là một chỉ báo kinh tế quan trọng và hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối đều chú ý đến kết quả của nó. Bởi vì ISM rất kịp thời, nó có thể giúp xác định xu hướng và tạo ra các cơ hội thương mại có lợi.

Các báo cáo sản xuất và phi sản xuất của ISM là những chỉ số quan trọng đối với thị trường tiền tệ. ISM là một yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối, vì nó ảnh hưởng đến lãi suất ở các quốc gia trên thế giới. Khi chỉ số ISM tăng lên, các cặp tiền tệ sẽ di chuyển theo các hướng ngược lại. ISM là một công cụ quan trọng để giao dịch ngoại hối và nó cung cấp những cơ hội duy nhất cho những ai đang sử dụng nó. Nó cũng được sử dụng trong các thị trường khác, chẳng hạn như tiền tệ và hàng hóa phái sinh.

ISM được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối để dự đoán các xu hướng kinh tế. Dữ liệu của ISM có sẵn trong các khung thời gian khác nhau và các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng nó để dự đoán giá tiền tệ. Tuy nhiên, nó không phải là một chỉ báo đầy đủ về các xu hướng toàn cầu. Điều quan trọng vẫn là phải hiểu cách ISM hoạt động trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Dữ liệu này giúp bạn xác định cách đầu tư vào thị trường ngoại hối. Nếu nó phù hợp với mong đợi của bạn, bạn nên bán đô la và mua Euro của mình. Nếu ISM thấp hơn con số dự báo, bạn nên trung lập.