Vàng giảm xuống mức thấp hàng ngày gần $ 1470 trên sức mạnh USD rộng
Bài viết Forex

Vàng giảm xuống mức thấp hàng ngày gần $ 1470 trên sức mạnh USD rộng

Hãy trở lại với số lượng vàng. Nhìn chung, các cổ phiếu khai thác vàng và bạc dường như được chuẩn bị để tăng cao hơn. Nếu bạn đang ở trong thị trường này bây giờ, bạn là một người tương đối. Thị trường trên toàn thế giới sẽ tiếp tục đình trệ trong một […]